Hámosfalva

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. února 1912 povýšil císař František Josef I. Károlye Hertzku, lékaře v Budapešti a člena státní rady veřejného zdravotnictví, do uherského šlechtického stavu a udělil mu predikát hámosfalvi (de/von Hámosfalva). Listinou danou ve Vídni 5. prosince 1912 jemu, jeho synu Róbertovi, kterému byla 3. října 1903 povolena změna jména na Hámos, a dceři Ágnes provdané za Frigyese Vase, vzešlým z manželství s Ilonou Brode, udělil erb:

V zeleném štítě je zlatý okřídlený orlí spár svisle držící zlatou Aeskulapovu hůl ovinutou zlatým hadem s červeným jazykem, v pravém horním rohu spár doprovází zlatá hvězda, v levém horním rohu stříbrná lilie. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravém spáru zelenou vavřínovou ratolest. Pod štítem se vine zelená páska se zlatou devizou LABOR OMNIA VINCIT.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 508, 831, 832 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com