Halmi-Deutsch de Halma

Císař František Josef I. povýšil 9. července 1902 Sándora Deutsche, vrchního radu Rakousko-uherské banky (Osztrák-Magyar Bank), spolu se syny Viktorem a Józsefem a dcerami Melanií, Reginou, Edith a Márií vzešlými z manželství s Annou Schossberger svobodnou paní de Tornya, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát halmi (de/von Halma) a erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo je v modrém zlatá koruna, kterou jsou provlečeny tři zlaté obilné klasy. Vlevo v červeném je na zeleném trávníku zlatý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách vinný keř se zelenými listy a zlatými hrozny. Dole je zlatá špice, v níž po moři pluje loď, na jejíchž třech plachtách jsou iniciály H, D, S, špice je provázena po každé straně zlatou hvězdou, vpravo v červeném, vlevo v modrém. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je šest stříbrných per.

18. března 1914 bylo povoleno Viktorovi a Józefovi Deutschům de Halma změnit si příjmení na Halmi-Deutsch.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 87, 124-126 oldal; 72. kötet, 960 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com