Haller von Ennsleiten

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. prosince 1908 povýšil císař František Josef I. Emila Hallera narozeného 16. dubna 1847 ve Steyru v Horních Rakousích, doktora práv a viceprezidenta vrchního zemského soudu ve Vídni, u příležitosti jeho odchodu na trvalý odpočinek do šlechtického stavu. Listinou vydanou ve Vídni 30. ledna 1909 mu udělil titul Edler, predikát von Ennsleiten a erb:

Polcený štít. Vpravo je v černém polovina zlatého orla s červeným jazykem. Vlevo je v červeném stříbrná hvězda. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný jednorožec se zlatými paznehty.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com