Hallada

Císař František Josef I. povýšil 25. února 1900 penzionovaného titulárního podmaršálka Alajose Halladu, velkokřižníka Leopoldova řádu, společně se synem Alajosem Adalbertem a dcerou Márií Aloizií vzešlými z manželství s Márií Haala, za třicet osm let vojenské služby s účastí v boji v letech 1864 a 1866 do uherského šlechtického stavu a udělil mu erb:

V modrém štítě se zlatou patou spočívá na zeleném trojvrší dotýkajícím se dělící linie obrněná pravá paže se zlatě okovanými okraji plátů držící v nahé pěsti šavli se zlatým jilcem a záštitou provázená v pravém horním rohu zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí, červeným jazykem a zlatou hvězdou na hrudi.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 665, 701-705 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com