Halla de Szentdemeter

Listinou danou v Lainzu 24. května 1892 císař František Josef I. povýšil za 42 let služby v ozbrojených silách do uherského stavu Nándora Hallu, četnického plukovníka a velitele chorvatsko-slavonského četnictva, spolu se syny Arthurem Józsefem, Józsefem Istvánem a Nándorem Gusztávem vzešlými z manželství s Annou Predragović, udělil mu predikát szentdmeteri (de/von Szentdemeter) a erb:

V černém štítě je zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou, přes vše je přeloženo břevno červeno – stříbrně šachované ve třech řadách a jedenácti sloupcích. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 372, 445-449 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com