Halban

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 10. srpna 1896 dr. Leo Halbana, řádného profesora soudního lékařství na Krakovské univerzitě, rytíře řádu Železné koruny III. třídy, při příležitosti jím vyžádaného odchodu do výslužby, do šlechtického stavu. Protože mezitím 28. února 1897 zemřel, udělil jeho ženě Berthě a synům JUDr. Alfredovi, mimořádnému profesorovi univerzity Františka Josefa v Černovicích, a MUDr. Heinrichovi, asistenčnímu lékaři (Assistenzartz) v záloze na základě listiny z 19. března 1897 predikát šlechtic (Edler von) a erb:
 
Modro-zlatě polcený štít. V pravém poli je zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě stříbrného hada (je doprava obrácený a jednou obtočený kolem gryfovy tlapy). V pravém zlatém poli jsou tři černé lilie nad sebou. Korunovaná turnajská přílba, přikrývadly modro-zlatá. Klenot: rostoucí gryf s hadem ze štítu. 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com