Hajlberka jinak Svaté Hory, z

Listinou danou v Ústí nad Labem 28. května 1630 udělil Krystián Theodor Schosserus Emiliánský z Frydhelmu a Embleben, na základě palatinátu uděleného mu listinou císaře Rudolfa II. v Praze 29. srpna 1609, Mikuláši Trofimovi Horaždějovskému, dvorskému a vojenskému sekretáři Maxmiliána hraběte z Valdštejna, Janu Prejdarovi původem z Nového Města pražského a Janu Špačkovi jinak Sturnovi původem z Klatov predikát z Hajlbergku jinak z Svaté Hory a erb:

Polcený štít. Vpravo ve stříbře vyniká u pravého okraje z vodní hladiny skála, z níž prýští pramen vody, vše přirozené. Vpravo je v modrém na zeleném trojvrší zlatý, zlatě korunovaný dvojocasý lev s červeným jazykem držící v tlapách železnou kotvu se zlatou příčkou ovinutou delfínem přirozených barev, kterou vystrkuje do pravého pole. Na štítě spočívá turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly a se zeleným vavřínovým věncem. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

NA, AZK-L, ŘB sv. Mikuláš-45, inv. č. 445.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com