Hájek

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. listopadu 1894 císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu Ferdinanda Hájka, dvorního radu na odpočinku narozeného roku 1828 v Čejkovicích v Čechách. Listinou danou ve Vídni 27. února 1895 mu udělil titul Edler, predikát von a erb:

Dělený štít. Nahoře je v černém zlatá korunní obroučka postrkaná navrchu osmi stříbrnými hvězdami. Dole jsou ve zlatě tři černá kosmá břevna. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený černo – zlatě, levý opačně, mezi nimi zlatá hvězda.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com