Hagen ze Švarcpachu

Listinou z 21. března 1597 udělil císař Rudolf II. Janu Hagenovi, komorníkovi Petra Voka z Rožmberka, predikát ze Švarcpachu a erb:

Štít dělen modrým zúženým břevnem. Nahoře je v červeném rostoucí zlatý lev, dole pětkrát kosmo děleno stříbrně a červeně. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s červeno – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Hrdlička, Jakub: Páni dvořané Petra Voka z Rožmberka a Dvořanská světnice třeboňského zámku. Heraldická ročenka 1991, s.49, 50.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com