Had z Proseče

Listinou danou v Praze 4. dubna 1556 udělil Ferdinand I. staroměstskému měšťanovi Janu Hadovi predikát z Proseče a erb:

V červeno-modře polceném štítě je polovina saně bez křídel. Na štítě s červenými, modrými a stříbrnými přikrývadly spočívá kolčí přílba. KLenotem jsou dvě rozevřená červeno-modře polcená křídla.

V další generaci se rod rozvětvil. Většina Janových potomků žila v Praze a užívala erb udělený Ferdinandem I. Od nich se odlišil Vojtěch Augustin mladší (†1665), radní Starého Města pražského a nákladník piv vaření. Zděděný majetek rozmnožil sňatkem s Annou, bohatou vdovou po obchodníkovi se železem Šimonovi Hubnerovi z Engelsperku. V době obléhání pražských měst Švédy roku 1648 zastával funkci hejtmana třetí staroměstské kompanie. Zpočátku bojoval na Karlově mostě, později se vyznamenal během bojů na Vyšehradě a u Horské a Koňské brány, kde byl dvakrát málem zabit dělovou koulí. Později jej v bojích na novoměstských hradbách zranilo kamení odletující po výbuchu švédských min tak vážně, že byl pokládán za mrtvého. Za tyto zásluhy byl 20. října 1649 povýšen do starého českého vladyckého stavu s novým predikátem z Proseče a Pellerštejna a byl mu polepšen erb:

Dvakrát dělený štít s červeným srdečním štítkem, ve kterém je polovina saně bez křídel přirozené barvy. V horním zlatém poli černý korunovaný orel s červenými jazyky a zlatými literami F III v zeleném vavřínovém věnci na prsou. Prostřední pole je červené se dvěma k srdečnímu štítku obrácenými stříbrnými korunovanými dvojocasými lvy s červenými jazyky držícími vždy v horní tlapě kouli. Ve spodním modrém poli pobořená hradba uprostřed se dvěma hořícími granáty. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící doprava obrácenou partyzánu mezi černo-zlatě a červeno-stříbrně polcenými křídly.

 

Županič, Jan - Fiala, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com