Hackenschmidt de Ogulin

Císař František Josef I. povýšil 30. září 1896 Antala Hackenschmidta, titulárního plukovníka zeměbrany, za více jak čtyřicet let služby v armádě s účastí na tažení do Itálie v letech 1859 a 1866 a na okupaci Bosny roku 1878, spolu se syny Antalem a Emilem a dcerou Hedwig vzešlými z manželství s Hedwig Wersak, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát ogulini (de/von Ogulin) a erb:

V modrém štítě se až do poloviny tyčí skála a na ní spočívá obrněná paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je paže ze štítu.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 29-31 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com