Habrda

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 1. listopadu 1901 povýšil císař František Josef I. Johanna Habrdu narozeného 27. prosince 1846 ve Vídni (+ 1. května 1916), prezidenta vídeňského policejního ředitelství a komtura Řádu Františka Josefa, do rytířského stavu. Listinou ze dne 22. prosince 1901 udělil Johannu rytíři von Habrda erb:

Ve zlatém štítě vyniká černý orel s červenými jazyky a zlatou zbrojí z červené špice se zdí o pěti stínkách zbudovanou z šedých kvádrů a prolomenou černou bránou s nedospuštěnou zlatou mříží a nad zdí se stříbrným heroltským křížem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední černé se zlatou lilií, zadní zlaté, přikrývadla černo – zlatá; II. dvě složená křídla, přední červené se stříbrnou lilií, zadní stříbrné, přikrývadla červeno – stříbrná.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. listopadu 1907 ho František Josef I. u příležitosti odchodu na odpočinek povýšil do stavu svobodných pánů. Listinou z 28. ledna 1908 polepšil Johannu svobodnému pánu von Habrda erb:

Polepšení spočívalo v přidání koruny svobodných pánů mezi obě přílby.

 

Michla FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com