Haberer z Kremshohensteinu

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. září (Frank zu Döfering chybně uvádí únor) 1905 povýšil císař František Josef I. Theodora Haberera narozeného 5. července 1844 ve Vídni, doktora práv, sekčního šéfa na ministerstvu železnic, rytíře řádu Železné koruny II. třídy, Leopoldova řádu, řádu Františka Josefa, držitele Čestné medaile za čtyřicetiletou věrnou službu a Jubilejní medaile pro civilní státní zaměstnance, rytíře I. třídy královského bavorského Záslužného řádu sv. Michala a císařského ruského řádu sv. Stanislava III. třídy, u příležitosti odchodu na trvalý odpočinek do šlechtického stavu. Listinou ze dne 25. ledna 1906 mu udělil predikát z von Kremshohensteinu/von Kremshohenstein a erb:

V modrém štítě panáčkuje na přirozeném mlýnském kameni přirozený jezevčík se zlatým obojkem provázený po stranách dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi zlatá hvězda.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com