Haber

Nejvyšším rozhodnutím z 6. prosince 1872 povýšil císař František Josef I. pařížského bankéře Samuela von Haber (1813-1892), rytíře Řádu Železné koruny II. třídy a komtura Řádu Františka Josefa, do stavu svobodných pánů. Diplomem vydaným 18. dubna 1873 mu udělil predikát Freiherr von a erb:

Dělený štít se srdečním štítkem. V modrém štítku roste na zeleném trávníku sedm zlatých „ovesných“ klasů na stéblech postupně se snižujících od středu. Nahoře je v černém zlatý orel s červenými jazyky. Dole polceno, vpravo ve zlatě dvě rozevřená černá křídla, vlevo v červeném zlatý lev s červeným jazykem. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé zlaté, levé černé, mezi nimi zlatá hvězda. Štítonoši jsou dva zlatí lvi s červeným jazykem stojící na zlaté arabesce, z níž splývá modrá páska se zlatou devizou LABORE ET FAVORE.

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com