Haas von Küstenfels

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. března 1917 povýšil císař Karel I. Karla Haase narozeného 30. října 1868 v Hustopečích u Brna, podplukovníka pevnostního dělostřelectva č. 4, za více jak třicet let (od roku 1885) vojenské služby s účastí v boji při dělostřeleckých akcích na koruntanské frontě, do šlechtického stavu. Listinou ze dne 26. dubna 1917 mu udělil titul Edler, predikát von Küstenfels a erb:

Dělený štít. Nahoře v červeném jsou pod sebou dvě stříbrné lilie provázené vpravo stříbrnou hvězdou a vlevo stříbrnou růží se zlatým semeníkem a kalichem. Dole se ve zlatě vypíná z mořských vln horské pásmu, nad kterým letí přirozený racek. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – červeně, levé zlato – červeně, mezi nimi vynikající obrněná ruka s mečem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com