Gyukics

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Lazara Gyukicse, hraničáře a bývalého praporečníka v Szenttamási (dnes Srbobran, Srbsko), spolu se synem Michaelem a dcerou Csubrou vzešlými z manželství s Elisabethou Jovanovovou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

V červeném štítě je skalnatá hora mizející za levým okrajem štítu a na ní stříbrný hrad z jehož středu vyniká věž, z jejíhož cimbuří kosmo vlaje stříbrný prapor. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý červený, levý stříbrný, v ústí každého je zastrčen praporec opačných tinktur.

Királyi Könyvek, 42. kötet, 114 oldal.

Jozef Novák: Rodové erby na Slovensku II. Peťkova zbierka pečatí. Martin 1986, s. 47, tab XVI.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com