Gyalui de Gyalu

Císař František Josef I. povýšil 7. května 1888 Bernáta Rosenbergera, statkáře v Gyalu (Sedmihrady, dnes Gilău, Rumunsko), jeho syny Alberta, Ignácze, Mátyáse a Mórice a dceru Johannu vzešlé z manželství s Rózou Mátyás do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát gyalui (de/von Gyalu) a erb:

V modrém štítě je zlatá špice se třemi červenými růžemi se zlatými semeníky na zelených olistěných stoncích doprovázená vpravo doleva obráceným srpem na zlaté rukojeti, vlevo zlatou kotvou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem.

26. září 1909 bylo povoleno Pálu Rosenbergerovi de Gyalu změnit své příjmení na Gyalui.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 158-161 oldal; 72. kötet, 13 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com