Gutmann de Gelse et Belicse

26. prosince 1869 povýšil císař František Josef I. Henrika Guttmanna, obchodního radu v Nagykanizse, člena městské rady v Nagykanizse a radu obchodní a průmyslové komory, jeho syny Ödöna, Izidora, Vilmose, Lázára a Aladára a dcery Hedvig, Berthu, Idu a Emmu vzešlé z manželství s Annou Strasser, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát gelsei (de/von Gelse) a erb:

Dvakrát děleno a dvakrát polceno. 1., 3., 5., 7. a 9. ve zlatě přirozený žalud. 2., 4., 6. a 8. v červeném stříbrná lilie. Na štítě spočívají dvě korunované přílby s červeno – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. cer se zelenou korunou; II. rostoucí zlatý lev s červeným jayzkem a zbrojí držící v pravé přední tlapě dřevorubeckou sekeru na černém toporu. Pod štítem se vine zlatá páska s červenou devizou LABORE ET PERSEVERANTIA.

Čtyři z Henrikových synů byli, každý vlastní listinou, 16. září 1904 povýšeni do uherského baronského stavu. Spolu s Aladárem jsou jmenováni jeho synové Ernő, Ottó a Viktor vzešlí z manželství s Otillií Pollak von Rudin. S Lászlóem (Lázárem) je jmenován syn Géza Elemér Henrik a dcery Irma, Edith Francziska Mária a Erzsébet Leopoldina Erika vzešlí z manželství s Rózou Klein. S Vilmosem je jmenován jeho syn Sándor Henrik a dcery Amália Lilly, Anna a Stefánia vzešlí z manželství s Rózou Krausz de Megyer. Spolu s Ödönem je jmenován jeho syn Artúr vzešlý z manželství s Albertinou Weisenfeld von Weisach. Povýšeným byl rozhojněn predikát na gelsei és belicsei (de/von Gelse et/und Belicse), udělen titul Nagyságos spolu s postavením magnáta a polepšen erb:

Čtvrcený štít se srdečním štítkem, v němž je původní šlechtický erb. 1. a 4. v zeleném tři zlatá kosmá břevna. 2. a 3. ve zlatě kosmo za sebou dvě přirozené včely. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a dvě korunované turnajské přílby. Klneoty: I. dub se zelenou korunou, přikrývadla zeleno – zlatá; II. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě válečnou sekeru na černém toporu, přikrývadla červeno – zlatá. Štítonoši jsou dva zlatí lvi s červeným jazykem stojící na bronzové arabesce, z niž splývá červená páska se zlatou devizou LABORE ET PERSEVERANTIA.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com