Gutherz z Bruckschütz

Císař František Josef I. povýšil Franze Gutherze, plukovníka pěšího pluku hrabě von Khevenhüller č. 7, držitele Vojenského služebního odznaku III. třídy, válečné medaile, Pamětní medaile z roku 1864 a tyrolské medaile Za obranu země roku 1866, do šlechtického stavu na základě třicetileté bezúhonné služby, během které se zúčastnil boje s nepřítelem. Listinou z 31. srpna 1896 mu byl udělen predikát z Bruckschütz (von Bruckschütz) a erb:
 
Dělený štít, jehož horní polovina je zlato-červeně polcená. V pravém poli je do středu obrácený rostoucí pes se zlatým obojkem, v levém je stříbrná nenapnutá kuše bez šípu. Spodní polovina je modrá se třemi příkrými stejně vysokými skalami převýšenými třemi zlatými hvězdami. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou zavřená křídla, přední dělené zlato-černě, zadní červeno-stříbrně.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com