Gutfeld

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 9. května 1900 Jacoba Gutfelda, inženýra a továrníka, sekretáře rakousko-uherského Hilfsvereinu v Berlíně, rytíře řádů Železné koruny III. třídy a Františka Josefa, do šlechtického stavu. Listinou z 11. října 1900 mu byl udělen predikát šlechtic (Edler von) a erb:
 
Zlato-modře dělený štít. V horním poli je černé ozubené kolo s dvaceti zuby. Oba cvikly horního pole jsou modré a v každém je zlato-červeně šachované břevno – v pravém rohu šikmé, v levém kosmé. Ve spodním poli vychází za zeleným pahorkem zlaté zářící slunce provázené dvěma zlatými hvězdami. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a modro-zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice s červeným jazykem. 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com