Günther von Ollenburg

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 20. listopadu 1875 císař František Josef I. svolil k přenesení šlechtictví Johanna rytíře Alkera von Ollenburg, přednosty III. oddělení na říšském ministerstvu války, na jeho zetě Alexandera Günthera (1810-1884). Ten se narodil v Kluži (něm. Klausenburg, dnes Cluj, Rumunsko) v Sedmihradsku a ve státní službě strávil více než 40 let. Roku 1858 se oženil s Marií Alkerovou (1838-1876), která byla o téměř tři dekády mladší (byl dokonce starší, než její otec), s níž měl pět dětí. Do výslužby odešel jako dvorní tajemník Nejvyššího účetního dvora roku 1871 a to ze zdravotních důvodů, protože se mu velmi zhoršoval zrak. Při této příležitosti byly jeho mimořádné zásluhy oceněny udělením titulu a charakteru sekčního rady.

Listinou danou ve Vídni 5. února 1876 získal Alexander Günther také tchánův predikát von Ollenburg. Mimořádně neobvyklé ovšem bylo, že si zvolil odlišný erb:

Čtvrcený štít. 1. ve zlatě červená věž s modrou bránou a nad ní se dvěma modrými okny vedle sebe. 2. v modrém pět zlatých hvězd (2,1,2). 3. v modrém zlaté slunce vystupující zpoza zeleně zatravněné hory. 4. ve zlatě rostoucí černý kůň. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí jelen přirozených barev, přikrývadla červeno – zlatá; II. dva zlato – modře dělené rohy, mezi nimi zlaté vozové kolo, přikrývadla modro – zlatá. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou PRO REGE.

 

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com