Gschliesser von Innegg

Paul Gschliesser se narodil v Innsbrucku 3, dubna 1864, ale domovsky příslušný byl do tyrolského Hallu. 4. dubna 1881 narukoval k pluku tyrolských myslivců v nejnižší hodnosti. Titulárním podmyslivcem se stal 17. srpna 1883, titulárním četařem 16. února 1884 a titulárním nadmyslivcem 17. srpna 1884. Kadetem myslivcem titulárním nadmyslivcem je od 18. srpna 1884, kadetem podmyslivcem titulárním nadmyslivcem 16. října 1884, zástupcem důstojníka 1. května 1885. 1. června dosahuje konečně hodnosti poručíka, 1. listopadu 1891 je povýšen na nadporučíka. V této hodnosti přechází 20. dubna 1895 k 1. pluku tyrolských císařských myslivců, 1. listopadu je povýšen do hodnosti hejtmana a převelen k pěšímu pluku č. 60. 1. listopadu 1907 je přeložen k 2. pluku tyrolských císařských myslivců, v jehož řadách se stává 1. listopadu 1910 majorem. K 1. květnu 1914 se vrací jakožto podplukovník k 1. pluku tyrolských císařských myslivců a 1. května 1916 je povýšen na plukovníka. Po vypuknutí Velké války je nasazen 30. srpna 1914 v první bitvě u Lembergu, 31. srpna u Przemyślan a 10. a 11. září v druhé bitvě u Lembergu v oblasti Gródek – Stawczany. 14. září prozatímně přebírá velení pluku (do 27. ledna 1915) a 16. září se ve svazku 108 domobranecké brigády dostává do Przemyślu, který je 20. září obklíčen Rusy. Jako velitel III. praporu kombinovaného domobranecko-pěšího pluku č. 21 se bezvýsledně pokouší o průlom obklíčeni. Při kapitulaci pevnosti Przemyśl upadá do ruského zajetí, z něhož je propuštěn až 17. listopadu 1917. 1. prosince 1917 je uznán schopným služby, což je 6. prosince potvrzeno vojenským velitelstvím v Innsbrucku. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 22. května 1918 jej císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu. Listinou ze 17. července 1918 mu udělil titul Edler, predikát von Innegg a erb:

V červeném štítě je stříbrné kosmé vlnité břevno provázené nahoře stříbrnou lilií, vedle níž vpravo a pod níž je po zlatém klíči zuby obráceném vzhůru a doprava, dole zlatým vztyčeným kráčejícím lvem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí chlapec v červeném, stříbrně přepásaném oděvu se stříbrným límcem a manžetami, s červenou čapkou se stříbrným, uprostřed rozděleným přehrnutím držící v každé ruce klíč ze štítu zuby vzhůru a ven.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com