Gruber von Menninger

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. března 1908 povýšil císař František Josef I. Ignaze Grubera, narozeného roku 1842 v Ober-Döblingu u Vídně (+1919), doktora práv, sekčního šéfa na ministerstvu financí a řádného univerzitního profesora, rytíře Řádu Železné koruny II. třídy, Leopoldova řádu a Řádu Františka Josefa, do rytířského stavu. Listinou ze dne 23. července 1908 mu udělil predikát Ritter Gruber von Menninger a erb:

V pětkrát stříbrně a červeně děleném štítě je zlatá špice s hlavou a krkem hnědého koně s červenou uzdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je hlava ze štítu.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. srpna 1917 povýšil císař Karel I. Ignaze rytíře Grubera von Menninger, tajného radu, doživotního člena panské sněmovny Říšské rady, viceguvernéra Rakousko-uherské banky, sekčního šéfa na odpočinku, řádného univerzitního profesora, viceprezidenta Státní zkušební komise pro státní vědy a mimořádného člena Centrální statistické komise, do stavu svobodných pánů. Listinou  ze 14. června 1918 polepšil císař Ignazi svobodnému pánu Gruberovi von Menninger erb:

Ve zlatém štítě s červeným břevnem je zelená špice s hlavou a krkem přirozeného vraníka. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední dělené zlato – červeně, zadní opačně, přikrývadla červeno – zlatá; II. rostoucí přirozený vraník, přikrývadla zeleno – zlatá.

 

Michla FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com