Gross z Waldu

Adam Ernst Gross pocházel z úřednické rodiny. Jeho otec Johann byl hejtmanem doupovského, vintířovského a neprobylického panstvi. V Praze Adam Ernst studoval od listopadu 1644 na filozofické fakultě, kde byl v květnu 1647 jmenován bakalářem a v srpnu stal magistrem. Později na pražské univerzitě studoval práva. Po švédském vpádu na Malou Stranu roku 1648 vstoupil do studentské legie, bojoval jako mušketýr ve čtvrtém oddíle desátníka Rossenblotha a v jeho řadách zůstal až do odtažení nepřítele. Dne 20. října 1652 byl povýšen do českého šlechtického stavu s predikátem z Waldu (von Waldt) a byl mu udělen erb:

Stříbrno-zlatě polcený štít. Vpravo stojí divý muž držící v pravé ruce zelený kyj. V levém poli je černá orlice. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva čepelemi vzhůru otočené odvrácené meče se zlatým jilcem a záštitou.

Okolo roku 1666 se Adam Arnošt Gross z Waldu usadil v Praze.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com