Grohmann z Hohenwidimi

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. října 1909 povýšil císař František Josef I. Theodora Grohmanna narozeného 27. dubna 1844 ve Cvikově v Čechách, obchodního komorního radu, průmyslníka, majitele velkostatku Vidim, rytíře Řádu Železné koruny III. třídy, do šlechtického stavu. Listinou ze dne 27. ledna 1910 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát z Hohenwidimi/von Hohenwidim a erb:

Polcený štít. Vpravo ve zlatě je černá orlice s červeným jazykem. Vlevo je v červeném zlaté břevno provázené nahoře zlatým ozubeným kolem a dole dvěma zkříženými obilnými klasy, na nichž je položen jetelový list, vše zlaté. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravém pařátu zkřížená černá hornická kladiva, mlátek je kosmo.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com