Grivičić (1913)

Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji roku 1866 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 8. listopadu 1913 do uherského šlechtického stavu penzionovaného generálmajora Emila Grivičiće (28. ledna 1848 – 12. srpna 1921) spolu se synem Emilem a dcerami Herminou a Dórou vzešlými z manželství s Etelkou Weisz a udělil mu erb:

Čtvrcený štít. 1. ve stříbře modré břevno se stříbrnou hvězdou. 2. v červeném jsou na zeleném trávníku dva propletení zelení hadi držící společně v tlamách stříbrnou lilii. 3. v modrém je na skále stříbrný kůň ve skoku. 4. ve zlatě je červené břevno se zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící v obrněné pěsti šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 868 oldal; 73 kötet, 125, 126 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com