Grivičić (1906)

Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji 9. března 1882 na Krivošije povýšil císař František Josef I. listinou danou v Schönbrunnu 16. června 1906 do uherského šlechtického stavu polního podmaršálka Jánose Grivičiće (31. července 1852–1945) spolu se synem Károlyem a dcerou Erzsébet vzešlými z manželství s Eugénií Dionelly a udělil mu erb:

Čtvrcený štít. 1. ve stříbře modré břevno se stříbrnou hvězdou. 2. v červeném roste na zeleném trávníku přirozený ořešák se zlatými plody. 3. v modrém je na skále stříbrný kůň ve skoku. 4. ve zlatě je červené břevno se dvěma stříbrnými hvězdami pod sebou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící v nahé pěsti šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 612, 698-700 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com