Greyfenberka, z

Listinou danou ve Vídni 25. května 1564 udělil císař Ferdinand I. Janu Zbytkovi, Janu Šturmovi, Ambroži Chotěbořskému, Jiřímu Březskému, Janu Albínovi, Vítu Šprinclovi a Jiřímu Klaudyánovi predikát z Greyfenberka a erb:

V modrém štítě je na červeném trojvrší zlatý gryf držící v pařátech červený šíp. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – zlatými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 47, 51.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com