Greger de Budavölgy

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. dubna 1878 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Miksu Gregera, velkoobchodníka s vínem, a udělil mu predikát budavölgyi (de/von Budavölgy). Listinou danou ve Vídni 21. ledna 1879 mu spolu s dcerami Sidonií a Emilií vzešlými z manželství s Rózou Eisler udělil erb:

Ve stříbrném štítě je modrá snížená krokev se třemi zlatými včelami vedle sebe provázená nahoře dvěma modrými vinnými hrozny se zelenými listy a dole černou kotvou ovinutou lodním lanem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední modré se zlatou včelou, zadní stříbrné. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou FACTA NON VERBA.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 274-277 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com