Gradvohl von Nagyberement

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného 15. července 1871 povýšil listinou danou 15. prosince 1880 císař František Josef I. Eduarda Tita Gradvohla narozeného 12. srpna 1811 v Berementu v Baranyském komitátu v Uhrách, od roku 1867 sekčního radu na uherském ministerstvu kultu a vyučování penzionovaného roku 1876, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter Gradvohl von Nagyberement a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve stříbře červená hvězda, dole je v zeleném obrněná paže držící v nahé pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma červenými, přikrývadla červeno – stříbrná; II. tři pera, jedno zelené mezi dvěma stříbrnými, přikrývadla zeleno – stříbrná.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com