Gradvohl

Julius Gradvohl se narodil 20. ledna 1819 v Pécsi v Uhrách. 12. července 1834 narukoval jako vojín k 2. dragounskému pluku, 1. října 1836 se stává desátníkem, 1. října 1842 je povýšen na strážmisra. Podporučíkem se stává 2. května 1846, nadporučíkem 12. května 1848. Spolu s povýšením na rytmistra 2. třídy je přeložen ke štábu dragounské divize, kde je 1. ledna 1850 povýšen na rytmistra 1. třídy. 16. srpna 1851 je převelen ke 4. dragounskému pluku, 15. listopadu 1857 je spolu s povýšením na majora přeložen k 8. dragounskému pluku. 17. února 1860 se dostává k 10. husarskému pluku a 19. září 1862 spolu s povýšením na podplukovníka k 3. husarskému pluku, v jehož řadách dosahuje 29. října 1863 hodnosti plukovníka. 24. října 1869 přichází do Královského uherského hřebčince k odboru hříbat jako vojenský inspektor, 30. dubna 1870 se stává generálmajorem a 1. listopadu 1874 polním podmaršálkem, jímž zůstal až do svého penzionování k 1. listopadu 1877. Během své vojenské kariéry se podílel na taženích v letech 1848, 1849 a 1866. Za účast v bitvě u Custozzy 24. června 1866 získal 27. července 1866 Nejmilostivější uznání. 13. října 1877 jej císař obdařil křížem Řádu sv. Štěpána, na jehož základě jej 5. října 1880 povýšil do stavu svobodných pánů, udělil mu predikát Freiherr von a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve stříbře červená hvězda. Dole je v zeleném obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je pět per, prostřední červeno – zeleně polcené mezi dvěma stříbrnými, pravé krajní červené, levé krajní zelené, na nich je červená hvězda. Štítonoši jsou dva zlatí lvi s červeným jazykem na bronzové arabesce, z níž splývá červená páska se stříbrnou devizou PER ENSEM.

15. prosince 1880 požádal Julius svobodný pán von Gradvohl o přenesení stavu, predikátu a erbu na syna své sestry Barbary Valeriana von Nagy narozeného v Pécsi 18. července 1849, rytmistra husarského pluku Friedrich Carl, Prinz von Preussen č. 7, od 13. října 1873 ženatého s Angelikou von Pazsitzky, s níž měl dceru Isabellu a syna Aurelia. Žádost byla nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. června 1881 zamítnuta.

Julius svobodný pán von Gradvohl umírá 23. ledna 1890.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com