Götz von Okocim

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. dubna 1881 povýšil císař František Josef I. Johanna Götze narozeného roku 1815 v Langenenslingen v knížectví Hohenzollern-Sigmaringen, statkáře, majitele dolu a pivovaru, čestného občana města Brzeska, do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 21. srpna 1881 mu udělil titul Edler, predikát von Okocim a erb:

Čtvrcený štít. 1. ve stříbře se vine přirozená chmelová ratolest s plody. 2. a 3. v červeném polovina stříbrného orla s červeným jazykem. 4. ve stříbře obilný snop. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrně oděná panna s dlouhými hnědými vlasy držící v pravé ruce chmelovou ratolest ze štítu.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. listopadu 1908 povýšil František Josef I. Johanna Götze šlechtice von Okocim narozeného v Okocimi roku 1864, člena haličského zemského sněmu, prezidenta Haličské banky pro obchod a průmysl v Krakově, okresního představeného, velkostatkáře a čestného občana Brzeska a Zakliczyna, do stavu svobodných pánů. Listinou danou ve Vídni 30. dubna 1909 polepšil Johannu svobodnému pánu Götzovi von Okocim erb:

Dělený štít. Nahoře v červeném je rostoucí stříbrná orlice s červeným jazykem. Dole je ve stříbře dvakrát převázaný přirozený obilný snop. Na štítě spočívají tři korunované turnajské přílby s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. a III. stříbrná kvádrová věž prolomená dvěma okny vedle sebe s cimbuřím, z něhož vzhůru vyniká hnědá žerď s železným hrotem na níž směrem ven vlaje čtvrcený praporec – vpravo: korní kout a spodní cíp - v červeném polovina stříbrného orla s červeným jazykem; horní cíp - ve stříbře se vine přirozená chmelová ratolest s plody; spodní kout - ve stříbře obilný snop, vlevo nesou kouty figury cípů a naopak; II. rostoucí stříbrně oděná panna s dlouhými hnědými vlasy držící v pravé ruce tři vějířovitě uspořádané přirozené dubové listy. Pod štítem se vine stříbrná páska s červenou devizou PRAWDą I PRACą.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com