Göttl z Heimthalu

Alois Göttl se narodil 4. listopadu 1859 v Jáchymově. 3. prosince 1876 byl odveden k praporu polních myslivců č. 6, hodnosti kadeta dosáhl 18. srpna 1880 u mysliveckého praporu č. 18. K 1. říjnu 1889 byl v hodnosti nadporučíka převelen k zeměbraneckému praporu č. 41. Postupně u různých jednotek zeměbrany stoupal v hodnostech, až byl k 1. srpnu 1914 povýšen na plukovníka zeměbraneckého pěšího pluku č. 22. S ním bojoval proti Srbsku a pak v Polsku proti Rusům. 7. října 1915 byl převelen k zeměbraneckému pěšímu pluku č. 30. Nejvyšším rozhodnutím z 13. února 1917 jej císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu. Diplom byl vydán 17. dubna 1917, byl jím udělen titul Edler, predikát von Heimthal a erb:

Vě štítě je zlaté zúžené břevno provázené nahoře v zeleném dvěma zkříženými stříbrnými meči a dole v modrém svisle postavenou zlatou kotvou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé zelené, levé modré, mezi nimi zlatá růže.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com