Gotthilf de Miskolcz

Listinou danou v Schönbrunnu 4. září 1885 povýšil císař František Josef I. Edeho Gotthilfa, továrníka a velkoobchodníka v Temesváru, spolu se syny Ferenczem, Aladárem a Ernőem a dcerou Irmou vzešlými z manželství s Jozefou Stein, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát miskolczi (de/von Miskolcz) a erb:

Ve štítě je stříbrné břevno se spodním pilovitým okrajem provázené nahoře v modrém třemi zlatými hvězdami (1,2) a dole v červeném stříbrnou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední modré s hvězdami ze štítu, zadní zlaté. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou labora et obdura.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 701-704 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com