Göstl z Göstlingen

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 20. března 1917 povýšl císař Karel I. za více jak 30 let služby s účastí v boji do šlechtického stavu Emila Göstla narozeného 13. září 1868 ve Vídni, podplukovníka na odpočinku přiděleného k pluku pevnostního dělostřelectva č. 4, rytíře řádu Železné koruny III. tř. s válečnou dekorací, odvedeného do armády 19. září 1885, který se účastnil v letech 1914-1917 bojů na italské frontě jihovýchodně od Rovereta v oblastech Senter-Pinteri, Toldo-Moscheri-Pozza, Giacera a Col Santo. Listinou z 29. ledna 1918 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát z Göstlingen/von Göstlingen a erb:

Štít je rozdělen stříbrným šikmým břevnem. Nahoře je v červeném šikmo položená zlatá dělová hlaveň. Dole v modrém letí tři stříbrní racci (1,2) šikmo dolů proti zvlněné vodní hladině v patě štítu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí sv. Barbora se svatozáří a s hnědými vlasy staženými zlatou obroučkou oděná v zeleném spodním šatu a červeném plášti, držící ve spuštěné pravé ruce zelenou palmovou ratolest, levici si klade na srdce.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com