Görz von Zertin

Johann Görz se narodil roku 1745 v Palermu jako syn důstojníka francouzské armády původem ze šlechtické rodiny z Dirnringen ve Westrichu. Do rakouské armády vstoupil jako vojín ex propriis 16. února 1751. 13. července 1754 se stává fendrychem, 27. prosince 1854 dosahuje hodnosti podporučíka, 1. září 1757 je povýšen na nadporučíka, 24. ledna 1769 na kapitán-poručíka, 6. května 1772, 24. října 1787 na 2. majora, 1. března 1793 na 1. majora a 28. března 1793 na podplukovníka. Během 45leté kariéry se účastnil za sedmileté války bitvy u Prahy (Štěrbohol) roku 1757, 1762 obléhání Svídnice, kde byl zajat, 1778 boje u Krnova, kde na vrchu Pfaffenhofen utržil čtyři rány a za války s revoluční Francií bitev u Herve a útoku na Brémy roku 1793 a 1794 bitvy u Tournay. 6. února 1802 jej císař František II. povýšil do šlechtického stavu dědičných zemí s predikátem Görz von Zertin a udělil mu erb:

Ve zlatém štítě mezi sníženou červenou hlavou a zvýšenou červenou patou černý korunovaný orel se zlatými iniciálami F. II. na hrudi. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je pět per, červené, zlaté, černé, zlaté a červené.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com