Görtler von Gradenburg

Valentin Görtler se narodil roku 1776 v Příboře. Do armády dobrovolně vstoupil v Těšíně do 56. pěšího pluku Wenzel Graf Colloredo (později Freiherr von Fürstenwärther). 20. července 1797 byl povýšen na svobodníka, 6. dubna 1799 na desátníka a 5. září 1800 v Teisendorfu v Salzbursku (dnes Bavorsko) na polního šikovatele. Podporučíkem se stal 15. února 1809, na nadporučíka byl povýšen 30. června 1809, kdy mu byl svěřen výcvik 1. záložního praporu v Krakově. Prvního vojenského tažení se účastnil roku 1798 do Korutan, následujícího roku do Vorarlbergu a Tyrol. Při tažení do Itálie roku 1805 se podílel na bojích na Alpském Rýně a u pevnosti Kufstein, poté bojoval v bitvách u Cologne, Caldiera a Legnaga. Na ústupu před Napoleonem se jeho pluk nacházel v zadním voji, u Vicenzy byl zraněn kartáčovou střelou do hlavy a do boku, obojí lehce. Ve starých hradních zříceninách mezi San Pietrem a řekou Bacchiglione utržil těžké zranění nohy. Roku 1809 byl pověřen jako velitel 4. záložního praporu vybudováním strážních postů mezi Czenstochowou a Chełmkem a pak byl s třemi sty muži z celé záložní divize povolán ke svému pluku u Aspern. Účastnil se i tažení v letech 1812, 1813, 1814, 1815. 8. dubna 1822 byl povýšen na místokapitána. Císař František I. jej 31. ledna 1828 povýšil za více jak třicetiletou službu v armádě s účastí v boji do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von Gradenburg a erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém tři zlaté hvězdy (2,1). Dole polceno. Vpravo ve stříbře na zeleném trávníku hradní ruina. Vlevo v červeném zlatý lev s červeným jazykem držící v pravici meč. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, modré, zlaté, červené.

Valentin Görtler šlechtic von Gradenburg zemřel 14, dubna 1830 v Andrychówě v Haliči. S manželkou Annou Klein měl syna Aloisia Franciska (*4. srpna 1811)) a dceru Annu Francisku (*13. května 1802) provdanou 18. října 1828 za Franciska Fischera.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com