Görner

Císař František Josef I. povýšil 3. března 1879 na základě Řádu železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 22. dubna 1869 Dr. Antona Görnera, zemského advokáta a poslance českého zemského sněmu, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém jsou tři zlaté hvězdy (2,1). Dole ve zlatě stojí na mramorovém kvádru slaměný úl k němuž se v půlkruhu slétá pět přirozených včel. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí zlatý orel s červenými jazyky; II. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou: STUDIO ET LABORE.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com