Gomperz z Denty

Císař František Josef I. povýšil Zsigmonda Gomperze, obyvatele Vídně, a jeho děti Pála, Ernőho a Bélu vzešlé z manželství s Idou Ehrenfeld a Miksu Gomperze, obyvatele Budapešti, jeho dceru Rózu-Eugénii vzešlou z prvního manželství s Vilmou Ausch a syna Ervina vzešlého z druhého manželství s Olgou Kohn do uherského šlechtického stavu. Listinou z 23. března 1905 jim byl udělen predikát z Denty (maď. dentai, lat. de Denta) a erb:
V zeleném štítě vyskakuje po stehna ze stříbrné vlnité paty stříbrná rozkřídlená labuť držící v červeno – zlatém zobáku červenou plnou růži na zlatém stonku se zlatým kalichem a zlatými listy (1,2,3). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je labuť ze štítu.
Stejný znak a predikát udělil František Josef I. i jejich třetímu z bratří Emilu Gomperzovi, kterého 10. září 1908 povýšil spolu s dětmi Oszkárem, Irén, Olgou a Ellou zplozenými v manželství s Reginou Moser do uherského šlechtického stavu.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com