Gómez de Espinosa

Španělský král Karel listinou danou v Burgosu 4. února 1522 udělil Gonzalu Gómezovi de Espinosa (1479 - zřejmě 1540), který přebral velení objevitelské výpravy po smrti Fernanda de Magallanes, za zásluhy na této výpravě jeho nový erb:

Uvnitř bordury, v níž se střídá pět lodí s pěti ostrovy obklopenými vodou je dělený štít. Nahoře je ve zlatě černá orlice mezi dvěma sloupy. Dole děleno. Vpravo je v zeleném ruka s hlavou domorodého krále (Luzonu). Vlevo je pět ostrovů. Na štítě spočívá zavřená přílba. Přikrývadla neurčena, ale dle nákresu černo – zlatá. Klenotem je zeměkoule. Štítonoši jsou dva nazí domorodí králové (Pulamu) držící ve vnější ruce společnou pásku s devizou: TU FUISTES UNO DE LOS PRIMEROS QUE LA VUELTA ME DISTES (dle nákresu archaickým pravopisem).

Paz y Mélia, A.: Nobiliario de conquistadores Indias. Madrid 1892, p. 184-187, l. XLIII/1.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com