Golub

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Georgia Goluba, hraničáře a bývalého místokapitána v Zentě, spolu s dcerou Dimitrií Elisabethou vzešlou z manželství s Annou Radonics, do uherského šlechtického stavu a udělila mu erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém je archa Noemova uvízlá na vrcholu hory vyčnívající z povodně, nad střechou archy letí stříbrná holubice s olivovou ratolestí (nikoli věncem) v zobáku. Vlevo ve stříbře je na zeleném trávníku červený lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé modré, levé červené, mezi nimi lev ze štítu.

Királyi Könyvek, oldal 42. kötet, 99 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com