Goldsmid of St. John's Lodge, Wick House, East Titherby and Sommerhill

Židovská rodina původem z Casselu se usadila v Británii v druhé polovině XVIII. století v osobě Aarona Goldsmida (+3. června 1782). Jeho vnuk Isaac-Lyon Goldsmid (*13. ledna 1778, + 27. dubna 1859; oo 29. dubna 1804 s Isabel Goldsmid, z Mordenu v hrabství Surrey) získal v srpnu 1841 titul baroneta. 6. června 1846 mu bylo povoleno užívat portugalský titul Baron de Goldsmid and da Palmeira, který mu udělila portugalská královna Marie II.

Erb:

Pod červenou hlavou s přirozeným stehlíkem mezi dvěma zlatými růžemi kosmo čtvrceno, nahoře a dole zlatý hermelín, vpravo a vlevo hermelín, uprostřed červený štítek se zlatou věží korunovaný portugalskou baronskou korunou. Na štítě spočívá portugalská baronská koruna. Klenoty: I. z portugalské baronské koruny vyrůstá zlatý drak držící v tlapách červenou růži na stonku přirozených barev; II. rostoucí stříbrný lev držící v tlapách svazek zlatých prutů převázaný modrou stuhou. Štítonoši: vpravo stříbrný lev korunovaný vévodskou korunkou mající na prsou červenou růži; vlevo zlatá vajverna s červenou růží na prsou. Devizy: nahoře QUIS SIMILIS TIBI IN FORTIBUS, DOMINE; dole CONCORDIA ET SEDULITATE.

 

Sir Bernard Burke: The General Armory of England, Scotland, Ireland, and Wales. London 1884, s. 407.

Sir Benard Burke: A Genealogical and Heraldic Dictionary of the Peerage and Baronetage of the British Empire, London 1860, s. 437-438.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com