Goldschmidt

Moritz Goldschmidt (1803-1888) pracoval od roku 1818 v bankovním domě svých příbuzných Rothschildů, kterým zůstal věrný celý život – zpočátku ve Frankfurtu nad Mohanem a od 1821 ve Vídni. V roce 1832 se stal obchodním plnomocníkem celého podniku a od roku 1855 ředitelem Severní dráhy.

Císař František Josef jeho služby monarchii, v první řadě podporu obchodu a dopravy, ocenil kabinetním listem z 9. června 1862, kterým jej jmenoval rytířem řádu Železné koruny III. třídy. Na jeho základě Moritz požádal již 24. července o nobilitaci. Listinou z 27. července 1862 byl povýšen do rytířského stavu s predikátem rytíř Goldschmidt (Ritter von Goldschmidt) a byl mu udělen erb. Jeho pravý klenot s červeným štítem odkazoval na příbuzenský vztah k Rothschildům a dlouhá léta služby tomuto rodu:

Čtvrcený štít s červeným lemem. První pole je stříbrno-červeně polcené s lodní kotvou s příčným břevnem a závěsným kruhem, která je prostrčena skrz stříbrnou hradební korunu. Druhé a třetí pole je zlaté s modrým šikmým břevnem, ve kterém jsou tři zlaté hvězdy. Ve čtvrtém, červeno-stříbrně polceném poli je orlice střídavých barev s červeným jazykem, která má černou literu F na prsou. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby. Klenotem na pravé s červeno-stříbrnými přikrývadly jsou stříbrná otevřená křídla, mezi kterými je kulatý červený štít. Klenotem na levé přílbě s modro-zlatými přikrývadly jsou otevřená modrá křídla, každé s do středu přivráceným zlatým vytvořeným půlměsícem, mezi kterými je šest pšeničných klasů. Pod štítem je modrá páska se zlatým heslem Super omnia veritas.

Zemřel v dubnu 1888 ve Vídni a byl pohřben do rodinné hrobky na hřbitově v Döblingu.

ŽUPANIČ, Jan. Židovská šlechta podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou křížem, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com