Goldreich z Bronnecku

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze 17. dubna 1873 Philippa Goldreicha, majitele zemskodeskových statků Nový a Horní Studenec, Slavíkov a Křemenice, do šlechtického stavu. Listinou z 25. července 1873 mu byl udělen predikát Goldreich šlechtic z Bronnecku (Goldreich Edler von Bronneck) a erb:
 
Černým břevnem, ve kterém se vidí dvě zlaté včely, kosmo dělený štít. V horním zlatém poli je černé ozubené kolo o šestnácti zubech a čtyřech paprscích, ve spodním červeném tři zlaté klasy na olistěných stoncích. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě zavřená křídla, přední dělené zlato-červeně, zadní černo-zlatě. 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com