Gleim de Hégen

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 1. května 1918 císař Karel I. povýšil za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji s Rusy v Karpatech v letech 1914, 1915, 1917 a 1918 do uherského šlechtického stavu Hugó Gleima, podplukovníka 1. husarského pluku, a udělil mu predikát hégeni (de/von Hégen). Listinou danou ve Vídni 13. září 1918 mu spolu se synem Hugó Ferenczem vzešlým z manželství s Hedwig Ellou Bertou Orbán udělil erb:

Dělený štít. Nahoře je v černém rostoucí stříbrný kůň s červeným jazykem. Dole ve zlatě je červené šikmé břevno se zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – černě, levé zlato červeně, mezi nimi vyniká pravá paže v modrém, zlatě premovaném rukávu držící v pěsti husarskou šavli.

Király Könyvek, 73 kötet, 406 oldal. Magyar Országos Levéltár.

Kerschbaumer, Arno: Nobilitierungen unter der Regentschaft Kaiser Karl I./IV. Károly király (1916-1921). Graz 2016, s. 228.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com