Glässer von Järten (1917)

Heinrich Glásser se narodil 5. dubna 1859 v Horním Jiřetíně. Do armády narukoval 23. dubna 1876 v nejnižší hodnosti k pěšímu praporu polních myslivců č. 30. Kadetem-zástupcem důstojníka se stal 18. srpna 1878, na poručíka byl povýšen 15. září 1878, na nadporučíka 1. listopadu 1883. 1. května 1890 byl v hodnosti hejtmana převelen k pěšímu pluku č. 9, 1. listopadu 1902 po povýšená na majora se dostává k pěšímu pluku č. 73. V jeho řadách je 1. listopadu 1907 povýšen na podplukovníka. 30. dubna 1909 odchází na odpočinek a 31. ledna 1911 obdržel titul a charakter plukovníka. Reaktivován je 30. srpna 1914 v hodnosti titulárního plukovníka jako velitel záložního praporu pešího pluku č. 91. Téhož roku se účastní bitvy u Vrbovace a bojů u Bogosavace, následujícího roku je odvelen k týlové službě. 1. listopadu 1915 je povýšen na plukovníka. Suplikou danou v Klatovech 31. srpna 1916 se přihlásil o povýšení do šlechtického stavu s žádostí, aby mu byl udělen predikát von Järten, který už užívá jeho bratr Karl Glässer. Protože jak bratr, tak bratrovi synové Georg, c. k. podplukovník, Theodor, c. k. hejtman, a Karl, úředník C. k. privilegovaného úvěrního ústavu pro obchod a živnosti, souhlasili, byl Heinrich Glässer povýšen do šlechtického stavu nejvyšším rozhodnutím císaře Karla I. ze dne 23. května 1917. Listinou ze dne 23. června 1917 mu byl udělen titul Edler, predikát von Järten a erb:

Pod červenou hlavou se třemi zlatými hvězdami oddělenou stříbrným zúženým břevnem jsou v černém dva zkřížené nahé meče se zlatým jilcem a záštitou, na jejichž zkřížení je položeno zlaté ozubené kolo o 16 zubech a čtyřech špicích. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými příkrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé černé, levé červené, na jejich krajních letkách je zavěšen zlatý řetěz a na něm zlatá váha.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com