Glasner von Ostenwall

Anton Glasner se narodil 17. března 1861 ve Veroně, ale domovsky příslušný byl do Znojma. Do armády vstoupil 4. září 1878 k pěšímu pluku č. 8 v nejnižší hodnosti. 7. dubna 1879 se stává titulárním svobodníkem, 6. července 1879 titulárním desátníkem. Kadetem je od 18. srpna 1881, 1. června 1882 získává hodnost kadeta-zástupce důstojníka, v níž je k 1. lednu 1883 převelen k pěšímu pluku č. 81 a tam je 1. května 1885 povýšen na poručíka a 1. května 1889 na nadporučíka. Od 1. září 1894 je přidělen jako učitel do Vojenské a reálné školy v Eisenstadtu, 1. listpadu 1895 dosahuje hodnosti hejtmana. K 1. září 1896 se vrací k 81. pěšímu pluku, 1. května 1909 je spolu s povýšením na majora přeložen k pěšímu pluku č. 91 a v jeho řadách se stává 1. listopadu 1912 podplukovníkem. 26. července 1914 je přidělen k domobraně, 1. listopadu téhož roku je povýšen na plukovníka. 16. července 1915 je převelen k pěšímu pluku č. 40, jehož velitelem je jmenován k 22. září 1915. Od 11. února 1916 působí jako velitel Školy pro válečné invalidy v Krakově. Po vypuknutí Velké války se v listopadu 1914 účastní ve svazku 95. zeměnranecké pěší brigády bojů severovýchodně od Krakova u Replina, Polanek a Smardzowic, následujícího roku se podílí na bojích u Majdanu, Borzechówa, Bełżyc, Kowelu, Derewjanek, Klewaně, předmostí u Łucku a pozičních bojů u Koryta. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 22. června 1916 jej císař František Josef I. za více jak 30 let služby v armádě s účastí v boji s nepřítelem povýšil do šlechtického stavu. Císař Karel I. mu diplomem ze dne 20. ledna 1917 udělil titul Edler, predikát von Ostenwall a erb:

V modrém štítě je stříbrné břevno provázené nahoře třemi zlatými uzavřenými poháry (2,1), dole rostoucím stříbrným lvem s červeným jazykem držícím v pravé přední tlapě zlatý šíp se stříbrným hrotem a s červeným opeřením. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je vynikající obrněná paže držící v nahé pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com