Glaser von Rechtenhort

Eulog (Eulogius) Glaser se narodil 3. července 1826 ve vídni. 29. května 1849 nastoupil jako audiotorský praktikant u posádkového soudu ve Vídni. Od 1. dubna 1850 je jako nadporučík-auditor u magistrátu vojenské obce Pančeva, 1. září 1852 je přeložen k pěšímu pluku č. 52, 1. čerevnce 1853 k 6. četnickému pluku, 1. července 1854 k 19. četnickému pluku, rytmistrem-auditorem 2. třídy se stává 1. září 1855, auditorem 2. třídy 1. února 1857, auditorem 1. třídy 1. července 1858. 1. srpna 1859 je převelen k 7. hraničnímu pluku, hodnost rytmistra-auditora 1. třídy získává 1. října 1859. K 1. březnu 1864 se dostává k německobanátskému 12. hraničnímu pluku, na majora-auditora je povýšen 6. února 1865. 6. října 1872 je jmenován prezidentem soudního dvora ve Weisskirchen (dnes Bela Crkva), od 8. prosince 1883 působí u posádkového soudu v Brně, 27. března 1876 je přidělen k vojenskému velitelství v Krakově jako justiční rada. Na podplukovníka-auditora je povýšen 1. listopadu 1878, 9. března 1879 je jmenován justičním referentem pro Bosnu. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. října 1880 byl vyznamenán Řádem Železné koruny, na jehož základě 21. října 1880 požádal císaře Františka Josefa I. o povýšení do rytířského stavu, k čemuž došlo listinou  ze dne 27. listopadu 1880. Byl mu udělen predikát Ritter Glaser von Rechtenhort a erb:

Dělený štít. Nahoře je v černém zlaté kosmé břevno s červeně přepásaným liktorským svazkem. Dole ve zlatě je volný modrý kvádrovaný hrad s cimbuřím, třemi zastřešenými arkýřovými vížkami, s černou bránou se zlatou polospuštěnou mříží, okny a střílnami. Na štítě spočívají dvě korunované turnajská přílby. Klenoty: I. rostoucí černá orlice s červeným jazykem, přikrývadla černo – zlatá; II. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou, přikrývadla modro – zlatá.

Eulog Glaser se 16. června 1859 oženil s Emilií Graff a měl s ní syna Rudolfa narozeného v Prešpurku 17. dubna 1862.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com