Gläser von Ostbrunn

Theodor Gläser se narodil roku 1831 v Uherském Ostrově. do armády narukoval 25. listopadu 1848 v nejnižší hodnosti k pluku polního dělostřelecva č. 2. 1. února 1849 povýšil na kanonýra a 1. října 1851 na desátníka. 15. ledna 1854 je přeložen k pěšímu pluku č. 61, na šikovatele 1. června 1854, poručíkem 2. třídy se stává 3. listopadu 1854, poručíkem 1. třídy 13. dubna 1859, nadporučíkem 11. července 1859 a hejtmanem 2. třídy 16. července 1866. K 1. květnu 1871 je přeložen k pěšímu pluku č. 8, v jehož řadách získává 1. listopadu 1872 hodnost hejtmana 1. třídy a 1. října 1879 majora. K pěšímu pluku č. 56 se dostává 1. listopadu 1886 se současným povýšením na podplukovníka, plukovníkem je od 1. května 1889. Službu završuje u pěšího pluku č. 10, kde působí od 20. července 1889 do konce července 1892, kdy odchází na odpočinek. Celkem odsloužil v řadách rakouského a rakousko-uherského vojska 43 let, 8 měsíců a 6 dní a prodělal vojenská tažení v letech 1859 a 1866. Listinou ze dne 5. prosince 1894 jej císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu s ptredikátem von Ostrbrunn a udělil mu erb:

Polcený štít. Vpravo jsou ve zlatě dvě černá rozevřená křídla. Vlevo v červeném je břevno provázené nahoře třemi hvězdami (2,1), dole třemi dubovými listy spojenými do zvrácené vidlice, vše zlaté. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly, klenotem jsou dvě černá křídla, mezi nimi obrněná paže držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com