Glaser (1876)

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 15. června 1870 Wilhelma Glasera narozeného 1825 v Prašném Újezdě v Čechách, bývalého šéfa kanceléře c. k. privilegovaného Creditanstalt für Handel und Gewerbe, do šlechtického stavu. Listinou z 30. ledna 1876 mu byl udělen predikát šlechtic Glaser (Edler von Glaser) a erb:
 
Polcený štít. Vpravo je v černém polovina zlatého orla s červeným jazykem, vlevo jsou ve stříbře tři modrá břevna. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý gryf s červeným jazykem. Pod štítem je zlatá páska s černou devizou VIRTUTE ET LABORE.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com